POCY – Ứng dụng chặn cuộc gọi & tin nhắn rác

Phần mềm Pocy là một ứng dụng di động được thiết kế để cung cấp các tính năng quản lý danh bạ, tin nhắn SMS và lịch sử cuộc gọi một cách hiệu quả và an toàn. Với việc tích hợp các công nghệ tiên tiến, Pocy giúp người dùng quản lý và bảo vệ thông tin liên lạc cá nhân một cách thuận tiện và an toàn.

Pocy cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và các liên hệ của họ. Chính sách bảo mật này mô tả cách Pocy sẽ thu thập, sử dụng, chia sẻ và xử lý thông tin cá nhân.

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP

1.1 HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG

Khi bạn tạo hồ sơ người dùng trên ứng dụng Pocy và xác nhận số điện thoại, Pocy sẽ thu thập thông tin bạn cung cấp. Để tạo hồ sơ người dùng, bạn cần đăng ký tên, họ và số điện thoại của mình. Thông tin bổ sung có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ảnh, giới tính, địa chỉ, mã bưu điện, quốc gia cư trú, địa chỉ email, trang web chuyên nghiệp, trang Facebook, địa chỉ Twitter và thông điệp trạng thái ngắn.

1.2 CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Khi bạn cài đặt và sử dụng dịch vụ, Pocy sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn và các thiết bị bạn sử dụng để tương tác với dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm: vị trí địa lý, địa chỉ IP, ID thiết bị hoặc mã định danh duy nhất, nhà sản xuất và loại thiết bị, cài đặt thiết bị và phần cứng, thông tin kết nối, ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị của bạn, ID quảng cáo, dữ liệu quảng cáo, hệ điều hành, trình duyệt web, nhà cung cấp dịch vụ, IMSI, thông tin màn hình, thống kê sử dụng, nhật ký thiết bị và thông tin sự kiện, nhật ký SMS, nhật ký cuộc gọi.

1.3 DANH BẠ

Pocy có thể thu thập thông tin liên hệ của bạn nếu bạn kích hoạt chức năng tìm kiếm nâng cao và chia sẻ danh bạ của bạn với chúng tôi. Thông tin liên hệ có thể bao gồm tên, số điện thoại, ID Google và địa chỉ email có trong danh bạ của bạn. Bạn có thể chọn không chia sẻ thông tin này.

1.4 DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin định danh người dùng liên quan đến hoặc để kích hoạt việc sử dụng các dịch vụ bên thứ ba, ví dụ như dịch vụ mạng xã hội và dịch vụ thanh toán.

1.5 THÔNG TIN KHÁC BẠN CÓ THỂ CUNG CẤP

Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, ví dụ như thông qua các tính năng gắn thẻ, báo cáo số điện thoại spam, tham gia vào các cuộc thi, khảo sát hoặc các chương trình khuyến mãi khác.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

2.1 CUNG CẤP, CẢI THIỆN VÀ CÁ NHÂN HÓA DỊCH VỤ

Pocy sử dụng thông tin cá nhân được thu thập để cung cấp, duy trì, cải thiện, phân tích và cá nhân hóa dịch vụ cho người dùng, đối tác và nhà cung cấp thứ ba. Cụ thể, Pocy có thể sử dụng thông tin này để:
– Cung cấp chức năng ID người gọi thông minh, nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, cho phép hiển thị tên liên kết với một số nhất định cho các cuộc gọi và tin nhắn đến hoặc đi.
– Hiển thị số điện thoại liên kết với một tên nhất định sau khi thực hiện tìm kiếm tên theo cơ sở dữ liệu của Pocy.
– Cung cấp thông tin của bạn cho người bạn liên hệ khi yêu cầu liên hệ qua dịch vụ tìm kiếm tên của Pocy.

2.2 DỮ LIỆU THỐNG KÊ TỪ DỊCH VỤ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân đã được ẩn danh hoặc tổng hợp cho mục đích thống kê và phân tích.

2.3 CÁ NHÂN HÓA QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để cung cấp quảng cáo, tiếp thị, thông tin và dịch vụ dựa trên vị trí và sở thích của bạn.

2.4 TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ NGĂN NGỪA HOẠT ĐỘNG GIAN LẬN HOẶC BẤT HỢP PHÁP

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để tuân thủ các luật hiện hành và bảo vệ quyền lợi của Pocy, người dùng hoặc công chúng.

3. CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Pocy có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc bảo vệ an toàn của người dùng hoặc công chúng.

4. HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ TÙY CHỌN KHÔNG THAM GIA QUẢNG CÁO

Người dùng có thể hủy đăng ký chức năng tìm kiếm nâng cao và chọn không tham gia quảng cáo bằng cách thay đổi cài đặt thiết bị của mình

5. BẢO MẬT THÔNG TIN VÀ CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Pocy sẽ chuyển, xử lý và lưu trữ thông tin cá nhân tại nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi việc sử dụng sai, mất mát và truy cập trái phép.

6. TRUY CẬP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Người dùng có quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình khi cần thiết.

7. TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

Dịch vụ không dành cho trẻ em dưới độ tuổi quy định để tham gia vào các hợp đồng pháp lý có tính ràng buộc theo luật pháp của từng quốc gia.

8. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Pocy có thể thay đổi chính sách bảo mật này và sẽ thông báo cho người dùng về những thay đổi lớn.

9. COOKIE

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để thu thập thông tin về việc sử dụng dịch vụ của bạn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua support@mail.pocy.vn hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại https://pocy.vn/lien-he/.