CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn để cung cấp, cải thiện và quản lý Dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận, và tuân thủ pháp luật. Chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin của bạn cho các mục đích khác với sự đồng ý của bạn. Chúng tôi chỉ xử lý thông tin của bạn khi chúng tôi có lý do pháp lý hợp lệ để làm điều đó. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn.

Chúng tôi có các quy trình và biện pháp tổ chức và kỹ thuật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, không môi trường nào trên internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin nào có thể đảm bảo 100% an toàn, vì vậy chúng tôi không thể hứa hoặc đảm bảo rằng những kẻ tấn công, tội phạm mạng hoặc các bên thứ ba không được ủy quyền khác sẽ không thể đánh bại hệ thống bảo mật của chúng tôi và thu thập, truy cập, đánh cắp hoặc sửa đổi thông tin của bạn một cách không đúng đắn. Tìm hiểu thêm về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

Tùy thuộc vào vị trí địa lý của bạn, luật quyền về quyền riêng tư có thể đồng nghĩa với việc bạn có những quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình. Bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, thay đổi thông tin đó hoặc xóa nó.

Khi bạn ghé thăm, sử dụng hoặc điều hướng trên Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể xử lý thông tin cá nhân tùy thuộc vào cách bạn tương tác với: chúng tôi, dịch vụ của chúng tôi, lựa chọn của bạn, và các sản phẩm cùng với tính năng mà bạn đang sử dụng.